top of page

​Πώς εξελισσόμαστε στη χάθα γιόγκα

Οφέλη:

 • Εξοικείωση με πιο προχωρημένες πρακτικές άσανα, πραναγιάμα

 • Γνωριμία με τις πρακτικές των μάντρα

 •  Έμφαση σε εν τω βάθει μυικές ομάδες

 • Ανάπτυξη επίγνωσης συναισθημάτων και σκέψεων μέσα στην πρακτική

 • Εξισορρόπηση της ροής της ενέργειας στα δύο κύρια κανάλια ενέργειας

 • Αποφόρτιση βαθύτερων νοητικών εντάσεων 

Όσο προχωράμε κι εξοικειωνόμαστε με τις πρακτικές της Hatha, εξελίσσονται κι οι πρακτικές κι αλλάζει το αντικείμενο παρατήρησης και επίγνωσης.  

 

Η αρχική χαλάρωση συμπεριλαμβάνει επίσης τη γνωριμία με τα mantra, (ηχητικές δονήσεις με ευεργετικές επιδράσεις σε σώμα και νου), για την ενδυνάμωση του διαφράγματος, την ανάπτυξη του ελέγχου και την επιμήκυνση της αναπνοής. 

 

Οι πιο προχωρημένες άσανα συνοδεύονται με κατεύθυνση της επίγνωσης σε όλο και πιο λεπτοφυή επίπεδα, στην αναπνοή, τη σκέψη και σε στοιχεία της γιογκικής ανατομίας. Η αυτοπαρατήρηση είναι κύριο συστατικό της πρακτικής οδηγώντας μας σιγά-σιγά στην αυτεπίγνωση.

 

Στις πρακτικές των πραναγιάμα, ασχολούμαστε πια με τεχνικές διαχείρισης των επιπέδων ζωτικότητας στο σώμα κι εξοικειωνόμαστε με πραναγιάμα ενεργοποίησης, χαλάρωσης ή εξισσορόπησης.

 

Τέλος, η πρακτική της yoga nidra συμπεριλαμβάνει τμήματα της ολοκληρωμένης πρακτικής, όπως οραματισμούς, που είναι πια έτοιμος ο ασκούμενος να ακολουθήσει χωρίς να χάνει την επίγνωσή του, αποφορτίζοντας ακόμη βαθύτερα επίπεδα του νου.

 

Chakra Yoga

Ιδανική για έμπειρους ασκούμενους, ή δασκάλους γιόγκα από οποιοδήποτε σύστημα που επιθυμούν να εμβαθύνουν στην πρακτική τους.

Η δομή του μαθήματος ακολουθεί σταθερά τη δομή των μαθημάτων της Hatha Yoga. Η διαφορά έγκειται στο επίπεδο της επίγνωσης που τώρα κατευθύνεται στα chakra. Τα chakra είναι οι κόμβοι όπου συναντιούνται τρία nadis, ροές ενέργειας, σαν τη σύζευξη τριών ποταμών. Όλες οι πρακτικές σχετίζονται με αυτά, mantra, asana, pranayama, mudra, bandha και διαλογιστικές πρακτικές.

Το τμήμα αυτό διακρίνεται πάλι σε επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο ασχολούμαστε με πρακτικές για το κάθε chakra χωριστά, που στόχο έχουν την εξισορρόπηση της ενέργειας και τον εξαγνισμό των chakra. Σε δεύτερο χρόνο ασχολούμαστε με συνολικές πρακτικές ενεργοποίησης κι αφύπνισης της πρωταρχικής ενέργειας της kundalni shakti. Στο μάθημα αυτό εισάγεται για πρώτη φορά η έννοια της sadhana. H sadhana είναι η προσωπική πρακτική στην οποία πειθαρχεί κάποιος με ίδια πρωτοβουλία και ίδιο στόχο.

 

Το σώμα μας είναι σε μια διαρκή διαδικασία αποκατάστασης της ισσοροπίας.

Η Restorative Yoga σκοπό έχει να το βοηθήσει στην ενεργοποίηση ή την ενίσχυση των μηχανισμών αυτοΐασής του. Είναι ιδανική για όσους αντιμετωπίζουν μυοσκελετικά θέματα, πόνο διαφόρων αιτιολογιών ή αναρρώνουν από κάποια επέμβαση. Η Restorative Yoga μπορεί να λειτουργήσει εξαιρετικά συμπληρωματικά με θεραπείες για καρκίνο ή αυτοάνοσο νόσημα.

Για την εισαγωγή σε αυτά τα τμήματα προηγείται πάντα μια προσωπική συνάντηση, η συμπλήρωση εκτενούς ερωτηματολογίου υγείας και αξιολόγηση σώματος. Στην περίπτωση που κριθεί ότι δεν είναι κατάλληλο για τον ασκούμενο να ενταχθεί σε τμήμα, συστήνεται το ατομικό μάθημα μέχρις ότου μπορέσει να ενταχθεί με ασφάλεια. Σε ένα ήσυχο κι ασφαλές περιβάλλον, υπό τους θεραπευτικούς ήχους των mantra, των κυμβάλων και του ινδικού αρμονίου, με την εξιστόρηση διδακτικών ιστοριών και μύθων, ο ασκούμενος χαλαρώνει, επιτρέποντας στο ανοσοποιητικό σύστημα να ενεργοποιηθεί, αποκτά επίγνωση του σώματός του, των λειτουργιών του και της νοητικής στάσης του απέναντι σε όλο αυτό κι εν τέλει επανεκπαιδεύει τον εγκέφαλο και το νου του.  Είναι επίσης κατάλληλη για έμπειρους ασκούμενους οι οποίοι μπορεί για κάποια περίοδο να αισθάνονται αδύναμοι ή θέλουν να λειτουργήσουν αποθεραπευτικά. 

 

Οφέλη:

 • Επανεκπαίδευση της στάσης του σώματος

 • Αποκατάσταση ανισορροπιών στα διάφορα συστήματα του οργανισμού

 • Επανεκπαίδευση του νευρικού συστήματος και πρακτικές διαχείρισης του πόνου

 • Συμπληρωματικά σε θεραπείες για καρκίνο ή αυτοάνοσα νοσήματα

 • Μετεγχειρητική αποκατάσταση

 • Ενεργοποίηση και τόνωση των μηχανισμών αυτοΐασης του οργανισμού

Therapeutically Oriented Yoga

bottom of page